Gaduła

Gabinet Logopedyczny "Gaduła"

O mnie

Zakres usług

Formy pracy

Leczenie zaburzeń mowy

Kontakt

Logopeda - Elbląg
Gabinet logopedyczny - logopeda Agnieszka Łęga-Przepdpełska

Gabinet logopedyczny "Gaduła" to profesjonalna pomoc, m.in. w przypadku seplenienia (sygmatyzmu), dysleksji, jąkania, rotacyzmu...LECZENIE ZABURZEŃ MOWY


Terapia (leczenie) zaburzeń wymowy ma na celu:
- usunięcie wszelkich form wadliwych realizacji dźwięków,
- wytworzenie w ich miejsce nowych, prawidłowych,
- utrwalenie ich w mowie kontrolowanej i spontanicznej.


Bardzo istotna jest profilaktyka logopedyczna, która polega na kształtowaniu prawidłowej mowy u dzieci od najwcześniejszego okresu ich życia, dbanie o właściwą stymulację w początkach rozwoju mowy, tak by nie dopuścić do jakichkolwiek zaburzeń w jej rozwoju.


Przyczyny zaburzeń mowy

Są dzieci, które zaczynają mówić wcześnie i ich wymowa jest prawidłowa; są i takie, które w wieku 7 lat wypowiadają się nieprawidłowo, a ich mowa jest niewyraźna, bełkotliwa. Przyczyną takiego stanu mogą być:
- wada zgryzu lub uzębienia,
- osłabienie słuchu fizycznego,
- opóźnienie lub zaburzenie słuchu fonematycznego,
- mała sprawność narządów artykulacyjnych,
- zaburzenia emocjonalne,
- zaniedbania pedagogiczne,
- nieprwidłowe wzorce mowy.


Najczęstsze wady wymowy:

- seplenienie - nieprawdiłowa wymowa głosek: "s", "z", "c", "dz", "sz", "ż", "cz", "dż", "ś", "ź", "ć", "dź";
- reranie - nieprawidłowa realizacja głoski "r",
- nieprawidłowa realizacja głosek "k" oraz "g",
- bezdźwięczność - wymowa głosek dźwięcznych bezdźwięcznie,
- nosowanie - głoski nosowe wymawiane są jak ustne lub odwrotnie,
- bełkot,
- jąkanie.


Ćwiczenia usprawniające narządy mowy

Ćwiczenia usprawniające narządy mowy mają na celu usunięcie wad wymowy, zaś w przypadku dzieci, których mowa jest prawidłowa - dalsze doskonalenie sprwności mięśni biorących udział w procesie artykulacji.

Ćwiczenia szczęki dolnej:

- chwytanie dolnymi zębami górnej wargi,
- poruszanie szczęką w lewo i w prawo,
- opuszczanie i unoszenie szczęki dolnej.

Ćwiczenia warg:

- układanie wargi dolnej na górnej i górnej na dolnej,
- wykonywanie złączonymi wargami ruchów okrężnych,
- dmuchanie przez złączone i lekko wysunięte do przodu wargi,
- cmokanie,
- parskanie,
- ssanie wargi górnej i dolnej.

Ćwiczenia języka:

- oblizywanie warg ruchem okrężnym w prwo i w lewo,
- wysuwanie języka na brodę,
- dotykanie czubkiem języka kolejnych zębów - górnych i dolnych,
- wypychanie policzków czubkiem języka,
- robienie z języka "rurki",
- wysuwanie rozpłaszczonego języka na zewnątrz jamy ustnej.

Pamiętaj!

1. Ćwiczenia należy prowadzić w formie zabawowej.
2. Czas ich trwania to 5 minut.
3. Tempo ćwiczeń nie powinno być zbyt szybkie.
4. Należy zademonstrować i wyjaśniać poszczególne ćwiczenia.
5. Rodzice powinni uczestniczyć w zajęciach terapii logopedycznej, poznać rodzaje ćwiczeń i utrwalać je z dzieckiem w domu!
6. Najważniejsza jest systematyczność!
LOGOPEDIA - podstawowe pojęcia


Logopedia (gr. logos - słowo, mowa, paideia - wychowanie) to nauka o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie (logopedia ogólna), a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy (logopedia specjalna). Przedmiotem zainteresowań logopedii jest komunikacja językowa, mowa w szerokim znaczeniu (przekazywanie i odbiór informacji) oraz wynik tego procesu - porozumienie.


Dysleksja rozwojowa jest zespołem specyficznych trudności w uczeniu się. Rozróżnia się kilka postaci:
1. dysleksja - trudności w czytaniu,
2. dysortografia - trudności w zastosowaniu poprawnej pisowni,
3. dysgrafia - trudności w kształtnym pisaniu,
4. dyskalkulia - trudności w uczeniu się matematyki.

Jak szacuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, dysleksję ma 15 procent uczniów (3-4 procent ma głęboką dysleksję). To oznacza, że w przeciętnej trzydziestoosobowej klasie można spotkać pięciu dyslektyków, w tym jedno dziecko mające poważne problemy z nauką ortograficznego pisania i rozumieniem czytanego tekstu.

Źródło: Renata Czeladko "Czy dyslektycy straca ulgi na egzaminach", Rzeczpospolita, 14-16 sierpnia 2009


Jąkanie polega na zaburzeniu płynności, tempa i rytmu mówienia. Spowodowane jest nadmiernym napięciem mięśni oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych.


Gabinet weterynaryjny

Agnieszka Łęga-Przedpełska
Logopeda - Elbląg


Copyright © Gabinet Logopedyczny "Gaduła", Agnieszka Łęga-Przedpełska
82-300 Elbląg, ul. Plac Słowiański 2 / 20 ; Hotel Gromada - wejście od strony ul. Giermków   |    Telefon kontaktowy: 0 517 357 293